Warning: A non-numeric value encountered in /customers/3/e/3/sero.nu/httpd.www/wp-content/plugins/wordfence/lib/wfLog.php on line 381 Mer studentinflytande | Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Mer studentinflytande

Samtliga lärosäten

S.E.R.O. anser att det är en grundläggande förutsättning att det i samtliga beredande och beslutande organ inom högskolan skall finnas studenter representerade. Genom studenternas medverkan i utvecklingen skapas förutsättningar för högre kvalitet i utbildningarna. Ekonomstudentens delaktighet måste garanteras långsiktigt för att bidra till stabilitet för den svenska ekonomutbildningen.


Stark och självständig

En stark och öppen dialog mellan akademi och studenter skapar värdefulla samhälleliga värden. Riksorganisationen anser att dessa kan bidra till att individuell och kunskapsbaserad utveckling genereras. Riksorganisationen ser med fördel att de studentrepresentanter som för ekonomstudenternas talan är representativa och väl insatta i ekonomstudenternas situation. Studentrepresentation skall även finnas vid utvärdering av kurser för att uppmärksamma studenternas åsikter samt säkerställa ett fungerande uppföljningssystem. Studenternas inflytande bidrar på det sättet utöver kvalitetssäkringen till att studenternas intressen skyddas. En förutsättning för den starka studentorganisationen är att den är finansiellt självständig och oberoende från andra intressegrupper inom och utom akademin.


Samarbeten

Riksorganisationen vill att S.E.R.O. och motsvarande organisationer skall vara en del i det nationella studentinflytandet. Flertalet aktörer i det svenska samhället arbetar aktivt för att garantera studentinflytande och S.E.R.O. skall söka samarbeten med dessa för att säkerställa ekonomstudentens inflytande inom utbildningsväsendet.

”S.E.R.O. vill att studentinflytandet sker genom en stark och självständig studentorganisation”


S.E.R.O. arbetar för

  • att studentinflytande skall garanteras på samtliga lärosäten.
  • att studentinflytandet sker genom en stark och självständig studentorganisation.
  • skall långsiktigt arbeta för att skapa nya samarbeten mellan nationella studentorganisationer för att bättre kunna verka som utbildningspåverkare.

Facebook

© Copyright 2019 | Skapad av Uanet webbyrå & Cut, Copy & Paste