Warning: A non-numeric value encountered in /customers/3/e/3/sero.nu/httpd.www/wp-content/plugins/wordfence/lib/wfLog.php on line 381 Koppling med arbetsmarknaden | Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Koppling med arbetsmarknaden

Samverkan

S.E.R.O. vill att de svenska ekonomutbildningarna skall ha en tydligare koppling till arbetsmarknaden. Det är av stor vikt att utbildningen har ett innehåll som går att tillämpa i praktiken. Riksorganisationen anser att arbetsmarknaden skall ges möjlighet att påverka utbildningsväsendet och bidra till dess utveckling och förbättring. S.E.R.O. vill att samtliga universitet och högskolor regelbundet skall följa upp och se hur deras ekonomstudenter informeras om vilket yrke utbildningen leder till och följer upp hur det går för studenterna genom upprättande av alumnnätverk. Denna samverkan mellan lärosäten och arbetsmarknad vinner alla parter inom den högre utbildningen på. Studenterna ges möjlighet att komma i kontakt med arbetsgivare och få viss praktisk erfarenhet. Arbetsgivare ges möjlighet att påverka utbildningen så att den blir relevant ur näringslivets synvinkel. Lärosätena får större möjlighet att attrahera nya studenter.


Praktisk kunskap

Ekonomstudenten bör ges förutsättningar för kontakt med näringslivet under hela studietiden. Studenten kan då se hur den kunskap som byggs upp kan användas praktiskt. Detta kan ske genom en rad olika former så som case-baserad undervisning, fadderföretagsverksamhet och poänggrundande utbildningsförlagd praktik. S.E.R.O. ser det som positivt att kontakten med näringslivet sker på flera olika sätt för att garantera en stimulerande och utvecklande utbildning.


Forskning

S.E.R.O. anser att samarbeten mellan lärosäten är något positivt för att stärka forskningen och göra den internationellt gångbar. Detta stödjer studenterna så att de bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. Det är av stor vikt att den forskning inom ekonomi som bedrivs vid de svenska lärosätena är av samhällsintresse. S.E.R.O. anser att all högre utbildning och forskning bör leda till ett framtida arbete.

”S.E.R.O. kräver att det i varje akademisk ekonomutbildning skall ges möjlighet till praktisk kunskap i samverkan med näringslivet”


S.E.R.O. arbetar för

  • att varje lärosäte skall garantera en effektiv samverkansfunktion med syfte att stödja studenterna och akademin i kontakten med arbetsmarknaden.
  • att det i varje akademisk ekonomutbildning skall ges möjlighet till praktisk kunskap i samverkan med näringslivet.
  • att det skall finnas en koppling mellan forskning och grundutbildning samt att all forskning skall vara till praktisk nytta för samhället.

Besök även Arbetsmarknadsdag.com för information om arbetsmarknadsdagar på medlemmars lärosäten.


Facebook

© Copyright 2019 | Skapad av Uanet webbyrå & Cut, Copy & Paste