Marknadsföringsansvarig

Som Marknadsföringsansvarig är du huvudansvarig för att vårda våra varumärken; Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation, SM i Ekonomi och arbetsmarknadsdag.com. Du är ansvarig för kommunikationen på webb och i sociala medier och har en tät kontakt med de som arbetar lokalt med våra konferenser i frågor om marknadsföring.

Kompetens

Som marknadsföringsansvarig bör du ha goda kunskaper inom webbpubliceringsverktyget WordPress och en talang för att författa texter av olika karaktär. Du bör också ha ett stort intresse för Marknadsstrategi och en förståelse för styrdokument i likhet med Marknadsplanen och Profilmanualen.

Styrelsearbetet i övrigt

Som en del av riksorganisationens styrelse förväntas du delta på styrelsemötena som äger rum ungefär var tredje vecka. På styrelsemötena fattas beslut om det kommande arbetet, om projektstödsansökningar och andra frågor som rör riksorganisationen och dess medlemsföreningar och -kårer. Styrelsen är en arbetande styrelse som varvar strategifrågor på lång sikt med den dagliga verksamheten kring budget och den konkreta direkta verksamheten.

Vill du veta mer om posten som marknadsföringsansvarig? Kontakta marknadsföringsansvarig Gustav Sporre på marknad@sero.nu

Ansökan skickas till rekrytering@sero.nu


Intervju med Sophia Lönnergård

Sophia Lönnergård, Marknadsföringsansvarig 2010

Foto: Jens Genders/Øresundsbron

Vad tog du med dig från din tid i S.E.R.O.?

Mina nästan 2 år i S.E.R.O. gav mig massor med erfarenhet jag haft nytta av i arbetslivet. Till exempel använder jag just nu de kunskaper och erfarenheter jag fick under arbetet med att göra om sero.nu, när jag är med i projektgruppen för den nya hemsidan på min nuvarande arbetsplats. Även de tillfällen vi arrangerade utbildningar, besökte Almedalen, våra styrelsemöten och mycket mer har gett så otroligt mycket mer praktisk erfarenhet än vad skolan någonsin kunde göra. Dessutom har jag fått fantastiska kontakter, nya vänner och minnen för livet.

Har ditt engagemang under studietiden hjälpt dig i din karriär?

Absolut! Det har först och främst hjälpt mig att få ett jobb efter studietiden. Engagemanget gav mig en bred grundkunskap som jag under min arbetstid hela tiden byggt på och mer eller mindre använder mig av i mitt arbete.

Vad gör du idag?

Jag fick min examen i medie- och kommunikationsvetenskap från Karlstads Universitet och idag är jag Content Manager på Øresundsbron. Mitt arbete innebär att jag ansvarar för Club Øresundsbron, det förmånsprogram som våra avtalskunder är en del av. Jag ska skapa och kvalitetssäkra innehåll till webben, nyhetsmail (jag sänder nyhetsmail till ca 150.000 svenskar varje vecka), sociala medier och genom denna kommunikation ska trafiken över Øresundsbron öka.
Idag arbetar jag med två väldigt olika marknader, trots att vi är så nära, södra Sverige och Danmark. Om några år vill jag arbeta mer globalt och mer med marknadsstrategier och varumärken.

Vad är det bästa med att vara engagerad?

Att lära känna alla andra drivna i ens närhet. Visst har jag fått massor av nyttig kunskap, men inget är bättre än att inspireras av andra engagerade och se dem lyckas med sina åtaganden, då får en själv extra energi att fortsätta resan mot sina mål och drömmar.

Har du kvar nätverket du fick tack vare din tid i S.E.R.O.?

Ja, delvis. Vi är vänner på Facebook, men någon daglig kontakt har vi inte antagligen för att jag är i Malmö och Köpenhamn. Men jag vet att nätverket finns där och att vi hjälper varandra, dels som referenser för nya jobb men även vid rent sociala tillfällen. Senast i våras höll vi en liten reunion och samlade gamla styrelsen för en kväll.

Varför sökte du till S.E.R.O.:s styrelse/den post du haft?

Jag fick en mjukstart in i S.E.R.O. genom att först delta på konferenserna i egenskap av Ordförande för Marknadsföringsutskottet i KarlEkon, därefter blev jag tillfrågad att vara projektledare för Kontaktmanna 2009 och strax därefter sökte jag till S.E.R.O.:s styrelse för att jag ville ha mer. Jag såg en värld av kunskap jag så lätt kunde nå. Jag lockades av att dels få praktiska kunskaper inom marknadsföring och dels lära mig om styrelsearbete.

Vad är det bästa med den post du haft?

Det bästa med att vara marknadsföringsansvarig var att få använda de teorier som skolan lärde mig om marknadsstrategier i praktiken och sedan se hur de fungerar, alternativt inte fungerar och då få klura vidare på hur man ska göra för att nå målgruppen. Otroligt intressant!

Facebook

© Copyright 2019 | Skapad av Uanet webbyrå & Cut, Copy & Paste