Warning: A non-numeric value encountered in /customers/3/e/3/sero.nu/httpd.www/wp-content/plugins/wordfence/lib/wfLog.php on line 381 Ekonomiansvarig | Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Ekonomiansvarig

Som Ekonomiansvarig ansvarar du för riksorganisationens löpande ekonomiska administration såsom fakturering, budgetering, finansiell planering och bokföring. Du arbetar tätt med Ordförande och övriga Styrelsen för att ta tillvara på riksorganisationens ekonomiska resurser så bra som möjligt.

Kompetens

Som Ekonomiansvarig bör du ha tidigare erfarenheter i bokföring, fakturering och budgetarbete. Du bör även ha kunskaper i något bokföringsprogram, vi ser gärna att du har kunskaper inom Visma SPCS.

Som en del av riksorganisationens styrelse förväntas du delta på styrelsemötena som äger rum ungefär var tredje vecka. På styrelsemötena fattas beslut om det kommande arbetet, om projektstödsansökningar och andra frågor som rör riksorganisationen och dess medlemsföreningar och -kårer. Styrelsen är en arbetande styrelse som varvar strategifrågor på lång sikt med den dagliga verksamheten kring budget och den konkreta direkta verksamheten.

Vill du veta mer om posten som ekonomiansvarig? Kontakta Ekonomiansvarig Philip Wikholm på ekonomi@sero.nu

Ansökan skickas till rekrytering@sero.nu


 Intervju med Dimitris Karagianis

Dimitris Karagianis, Ekonomiansvarig 2012

Vad tog du med dig från din tid i S.E.R.O.?

De erfarenheterna som jag har haft nytta av i arbetslivet som jag fått som ekonomiansvarig, vilket är redovisningsarbetet och styrelsearbetet men också kontaktnätet som jag har fått under den tiden. De många konferenser som jag har varit på där alla är positiva och glada och är där för att lära sig. De inspirerande föreläsarna som har varit med på konferenserna där jag många gånger har fått en tankeställare.

Har ditt engagemang under studietiden hjälpt dig i din karriär?

Ja, absolut! Som ekonomiansvarig så har jag fått erfarenhet av hur redovisningsarbetet fungerar rent praktiskt samt hur samarbetet med en revisor och hur förhållandet till banken fungerar. Att lägga en budget och ständigt följa upp kostnaderna är också en sak som har gett mig en erfarenhet som jag idag på mitt controllerjobb har nytta av då vi lägger prognoser och har utfallsrapporter.

Vad gör du idag?

Idag jobbar jag på Scania i Oskarshamn som Business och investerings controller. Rollen som Business controller innebär att jag ingår i måleriernas ledningsgrupp och ska ekonomistyra den verksamheten genom att tillsammans med ledningen lägga kvartalsvisa prognoser och ta fram utfallsrapporter. Rollen som investerings controller innebär att jag är ansvarig för hela investeringsprocessen i Oskarshamn där jag följer upp alla investeringar och lägger prognos på framtida utbetalningar.

Vad är det bästa med att vara engagerad?

Att få vara med och påverka! Men det är också att få erfarenhet som man sedan kommer att ha nytta av när man jobbar och att man får träffa så mycket människor. Bygga ett kontaktnät där man får höra om andras erfarenheter, tankar och idéer men framförallt skapa vänner.

Har du kvar nätverket du fick tack vare din tid i S.E.R.O.?

Ja, jag har kvar nätverket från tiden i S.E.R.O. i from av vänner men också där man har hjälpt varandra på olika sätt i arbetslivet.

Varför sökte du till S.E.R.O.:s styrelse/den post du haft?

Jag sökte till S.E.R.O.:s styrelse för att det som driver mig är att få vara med och påverka. Anledningen till varför det blev posten som ekonomiansvarig var för att jag ville få en erfarenhet inom redovisningsarbetet som jag kunde ha nytta av sedan när jag kom ut i arbetslivet.

Vad är det bästa med den post du haft?

Att få vara ”spindeln i nätet”. Då allt på något sätt handlar om ekonomi blir man involverad i allt som sker.

 

Facebook

© Copyright 2019 | Skapad av Uanet webbyrå & Cut, Copy & Paste