Warning: A non-numeric value encountered in /customers/3/e/3/sero.nu/httpd.www/wp-content/plugins/wordfence/lib/wfLog.php on line 381 Organisation | Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Organisation

Om S.E.R.O.

Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.) är sedan 1975 en paraplyorganisation för ekonomföreningar och -kårer. Vårt mål är att öka de svenska ekonomstudenternas konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Vi ska vara en resurs för våra medlemmar samt på ett nationellt plan driva utbildningspolitiska frågor gentemot beslutsfattare.

S.E.R.O. är en medlemsstyrd ungdomsorganisation som är fackligt, partipolitiskt och religiöst obunden. Organisationen grundades 1975 av åtta ekonomföreningar. Idag representerar vi cirka 15.000 ekonomstudenter på 17 lärosäten. Varje år genomför vi en rad aktiviteter i syfte att sätta fokus på den svenska ekonomutbildningen.

Vi arbetar aktivt mot Utbildningsdepartementet, Universitetskanslerämbetet, Regeringen och Riksdagen för att påverka den svenska ekonomutbildningen. Vi arbetar även för att den svenska ekonomutbildningen ska ha en tydlig koppling till arbetsmarknaden och att näringsliv ska ha ett nära samarbete med akademien. Vi genomför årligen den nationella utbildningskonferensen Den Framtida Civilekonomen, vars syfte är att sammanföra studenter, akademi, näringsliv, politiker och andra intressenter kring den svenska ekonomutbildningen.

Utöver nationell utbildningsbevakning och påverkansarbete stödjer vi aktivt våra medlemmar i deras dagliga verksamhet. Detta sker bl.a. genom att riksorganisationen ger möjlighet till erfarenhetsutbyte. Under året står vi som arrangör för en utbildningskonferens och som delarrangör för tre studentkonferenser för våra medlemsföreningar och -kårer där erfarenhetsutbyte främjas. Enskilda medlemsföreningar och -kårer erbjuds även råd och stöd när så behövs inom ramen för vårt uppdrag som ungdomsorganisation.

Våra tre årliga studentkonferenser anordnas av våra medlemsföreningar och -kårer. Som värd för varje konferens står en av våra medlemmar som ansvariga för projektet och tillsammans med Riksorganisationen ansvarar de för planering och genomförande. Konferenserna bygger därför på lokalt arrangerade riksarrangemang och våra medlemmar har genom det ett stort ansvar och är en stor del av vår kärnverksamhet.

Verksamheten drivs av S.E.R.O.:s styrelse där Ordförande och Vice Ordförande arbetar på heltid från kansliet i Stockholm.


Vision

Vår vision är att:

”Påverka ekonomutbildningen i Sverige så att alla ekonomstudenter som examineras får ett relevant arbete inom ett år efter examen.”

Medlem

Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation ska fungera som en gemensam röst för våra medlemmar. Vi vill på det sättet öka kvaliteten på den svenska ekonomutbildningen för att på lång sikt göra våra medlemmar mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.

S.E.R.O. ska fungera som en resurs för riksorganisationens medlemmar. Vi vill vara en medlemsresurs genom att erbjuda utbyte och kunskap. Årligen bjuds våra medlemmar in till konferenser, resursdagar och seminarier. Därigenom ges de möjlighet att skapa nätverk samt att utveckla den lokala verksamheten och sig själva i sin framtida yrkesroll. Genom utbildningsbevakning och samarbete med näringslivet vill vi utveckla den svenska ekonomutbildningen och våra medlemmar.


Övriga förtroendevalda


Sakrevisorer

Sakrevisorernas uppgift är att granska riksorganisationens löpande verksamhet och att kontrollera att verksamheten sköts i enlighet med de beslut som medlemmarna fattar. Sakrevisorerna granskar S.E.R.O.:s verksamhet och ska fungera som ett stöd då frågor uppstår hos medlemmar eller förtroendevalda. Ledamöterna väljs på 1 år.


Advisory Board

Advisory Board är ett rådgivande organ till riksorganisationens styrelse. Ledamöterna väljs på 1 år. Styrelsen träffar Advisory Board två gånger per år och har däremellan enskild kontakt med ledamöterna i specifika frågor kring verksamheten eller strategiska beslut.


Valberedning

Valberedningens uppgift är att finna lämpliga kandidater till förtroendeuppdrag inom S.E.R.O. Valberedningen väljs på 1 år. De bereder kandidater till riksorganisationens styrelse, sakrevisorer samt utbildningsutskottet.

Facebook

© Copyright 2019 | Skapad av Uanet webbyrå & Cut, Copy & Paste