”Det verkar alltid omöjligt tills det är gjort”

Som Nelson Mandela sa; ”Det verkar alltid omöjligt tills det är gjort”. Tidigare denna termin skrev jag, tillsammans med Valberedningen, ett inlägg om vilka förväntningar jag hade på den kommande hösten. Jag skrev att jag förväntade mig att de som söker skulle vara fantastiska, drivna och engagerade. Nu, så här efter flertalet timmar i intervjuer, kan jag intyga att precis så var även utfallet av de som sökte! Konkurrensen har varit tuffare än vad vi kunde tro och tidvis har det känts totalt omöjligt att kunna ta något beslut. Samtliga som har sökt till nästa års S.E.R.O.-styrelse har en unik kompetens i kombination av en unik personlighet, som de alla har framfört på ett professionellt sätt trots tekniska problem med Skype och skällande hundar i bakgrunden.  De har verkligen visat att de har hela paketet, vilket får alla rekryterare att slå en volt. I detta är det ändå ett beslut som måste fattas.

I och med att nivån är så pass hög på samtliga som söker är det just beslutet som är det svåra. Vi i Valberedningen har därför gjort vårt yttersta för att säkerställa hela rekryteringsprocessen. Vi har valt att intervjua nuvarande styrelse för att finna nödvändiga kompetenser och därefter utformat våra intervjuer efter dessa. I de fall vi har varit osäkra på hur vi ska besluta har vi valt att hålla en andra intervju med kompletterande frågor, vi har tagit två referenser på samtliga sökande och spelat in alla intervjuer för att kunna gå tillbaka i våra diskussioner. Sakrevisorerna, och även förra årets Valberedning, har fått ett antal samtal där vi har försökt få rådgivning innan beslut fattats. Ni ska alla verkligen veta hur vi har vänt och vridit på saker under hösten!

vbb

Nu är samtliga beslut tagna av oss och offentliga, det har inte varit en omöjlighet även om det har varit svårt. Vi i Valberedningen har valt att förorda de personer som vi ser som mest lämpade utifrån det material vi har, det är nu ni medlemsföreningar tar vid. Det är nu upp till er att rösta på de personer som ni anser ska få förtroende att leda S.E.R.O. under 2017. Vi uppmanar er därför att ta er tid att läsa handlingarna och framförallt ansökningarna noga, men även ställa frågor på Årsmötet 12 november.

Vi i Valberedningen vill tacka alla medlemsföreningar för ert förtroende för att fått genomföra denna tid. Vi vill även rikta ett stort tack till nuvarande styrelse för deras tid, engagemang och stöd och framförallt ett tack till sakrevisorerna som funnits nära till hands under hela processen!

 

Vänliga hälsningar,

Moa tillsammans med Ebba och Simon, Valberedning för S.E.R.O. 2016